CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Wednesday, October 7, 2009

There's Always a First Time

Sa loob ng pampaseherong jeep kaninang hapon lamang, isang ale na siguro ay singkwenta anyos na, ang muntik ko nang itulak at ihulog sa daan habang ang jeep na aming sinasakyan ay tumatakbo at binabaybay ang daan papuntang Cubao.

"Ma-ma, pakiabot naman ng bayad," sabi niya sa akin, dahil ang puwesto ko nga naman ay nasa unahan malapit sa tsuper.

Sa pinakaunang pagkakataon sa buong buhay ko ay mayroong tumawag sa akin na Ma-ma, at lubos ko itong kinainisan at kinabahala dahil ito ay hindi katanggap-tanggap.

Tiningnan ko siya ng malalim, at sabay sabi, "Lola, sandali lang po ha?" bago ko inabot sa tsuper ang kanyang pamasahe.

0 comments: